Make your own free website on Tripod.com
Blog Tools
Edit your Blog
Build a Blog
View Profile
« June 2019 »
S M T W T F S
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
You are not logged in. Log in
Entries by Topic
All topics  «
Emuna
Thursday, 7 August 2003
????ie aa iuau
...?a ??e?i ?au?i iuia au aau? oi aceei aaieueei
,e?i?? e??oei uo?uei uau aoo?i a-16.8
.aai, a?c?? ia e??oei ie aa ?ie ia aa

!eai aui ?e??ei iui??a
,aui ee?iei i?u?i oa ai aui aaei iuau a? uia
.au???a ueea uaea i?? ?ueia ui aa?uei ueae? auau
?a aoei? ou?e iou?u au ?a.
"comments" ao? eiei iiea eu?a ae???
.uico? oi ?a, ?u?a? au aa?uei uea? eua? ao??u
(?a a????, ae aou? io?o?)"Post a Comment" oeue? uico? oi
.?a? ou?e u?ui? au aui uiei ?ai aui aaei iuau

ei? i???i, ai aui ??aei a'ea?eu, euaoea? oi ae??e
"Encoding" uico? oi aeou?? aei?e ?uac?? auo?ee
.a? "?e???" ?ui uac?? oa?eu
"More" ai aei oa?eu, uac??
.a? "o??" ?cou? ui oa?eu

.ia e??o ia aeuei, a?e ia?? ia?? ??oee
(...o?? a???ea aeeue ??oee)
aai eea a?e ee?i ia?a?u iei uaau? a?a a?a ai??i uie
ia?a? au a?ii, ?ao ac? ac? ia iu?eo aoei? ??a
.ai???u i?a?u ia eu aau?

.a?eo??, ?ia? ie iaui??i
.u?a? ie ua?e e?oa ?ueua? ai aui aaei iuau
...e?i ea?a ?a?e a?c iei e?o oi aau? a?a

Posted by emuna1 at 1:42 AM EEST
Updated: Thursday, 7 August 2003 2:48 AM EEST
Post Comment | View Comments (3) | Permalink

Newer | Latest | Older