Make your own free website on Tripod.com

התמונות של עידו

עידו,  ראית? שמתי לך כותרת בצבעי בית"ר שתהיה שמח.
תכתבו לי מה עוד אתם רוצים שאני אכתוב מעל התמונות.

על המעקה... חוגגים משהו פעמיים עידו ויאיר חובב עידו ויאיר
 
עידו ועידו במדבר. זולה פראית מסמנים את החודש הרביעי לטיול עידו וקבוצת הכדורגל שלו מבוליביה עידו בפרופיל, משוויץ בשיער... עידו מתיידד עם לאמה מקומית